Inkontinence?
Bolesti pánevního dna?
Ochablé pánevní svalstvo?
Sexuální poruchy žen i mužů?

Přinášíme dobrou zprávu pro všechny, kteří by si novou metodu pohodlné gymnastiky pánevního dna rádi, třeba i jen krátce, nezávazně vyzkoušeli. Počet takto špičkově vybavených center se v České republice rozrostl na čtrnáct. Jejich seznam spolu s potřebnými kontakními údaji je uveden v seznamu pracovišť. Tato pracoviště disponují personálem, proškoleným švýcarskou firmou Medistellar a specializují se především na léčbu inkontinence, sexuální poruchy a na bolesti pánevního dna.
V současné době se dodavatel snaží přístroje v České republice rozmístit tak, aby byly pokryty jednotlivé kraje. Podle posledních upřesněných statistických odhadů by však našel přístroj dobré uplatnění už v aglomeracích nad 10 000 obyvatel
Princip

 

Můžeme zaručit, že vám ošetření pomůže?

Toto je nejčastější dotaz, který nám tazatelé posílají. Je na něj velmi přímočará odpověď. Zdraví není televizor, bez opravdu detailního klinického vyšetření vašeho onemocnění vám léčebný úspěch nemůže zaručit naprosto nikdo. Četné studie účinnost metody dokládají statisticky. Zjednodušeně je možno říci, že pracoviště na území České republiky vykazují účinnost kolem 72% a jsou tak 4% nad německým a švýcarským průměrem. Účinnost dosud používaných metod (TENS, PGT) se pohybuje kolem 38%.
Lékařské studie